Hur sortera barkborreskadat virke?

I samband med att jag hugger barkborreskadat virke infinner sig frågan: Är allt bränsleved eller kan något bli massaved?

Skillnaden är runt en hundring per kubik och är därför ganska intressant.

Kan inte påstå att jag blir särskilt klok när jag försöker läsa mig till skillnaden på nätet.

På ett forum skriver s k skogskunniga att barken ska vara hel runt trädet för att näringstransporten ska fungera.

Samtidigt skriver Biometria, som är den nya organisationen för virkesmätning:

”Massavedsstock ska vara tillredd av levande stamdel. En stamdel betraktas som levande om det förekommer näringstransport i mer än 50 % av stamtvärsnittets omkrets.”

OK, virket är friskt om barken på mer än halva omkretsen sitter kvar.

Hittar sedan att Södra har ett särskilt massasortiment för storm- och barkborreskadad massaved kallat 1 600 där kraven är betydligt lägre. Exempelvis får virket vara helt torrt. Kolla filmen här: https://www.sodra.com/sv/skog/nyheter-och-aktiviteter/nyheter/2018/alla-vo/sa-sorterar-du-granbarkborreskadat-virke/

Förvirringen växer, vill jag lova.

Här är några bilder på rotstockar jag högg härom veckan. Har du som läser detta någon synpunkt på vad som är bränsle och vad som eventuellt är massa?

Bild 1 Massa eller bränsle?
Bild 2 Massa eller bränsle?
Bild 3 Massa eller bränsle?
Bild 4 Massa eller bränsle?
Bild 5 Massa eller bränsle?
Bild 6 Massa eller bränsle?

Författare: kjell@frasta.se

Glad entusiast som driver småskaligt skogsbruk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *