Om mig

Vet inte vad det är, men skogen har alltid fascinerat mig. Sen jag var liten har jag gillat att gå i skogen. Följa stigar, titta på träd och växter, lyssna på fåglar eller bara gå och fundera eller dagdrömma.

Undertecknad pustar ut.

Att gå i sin egen skog är ännu bättre – även om marken bara är till låns några år. Plötsligt är det så mycket mer att titta på och fundera över. Hur ungskogen växer, hur stora betesskadorna är, om det är dags att röja eller gallra, om skogsvägen behöver åtgärdas.

Olyckliga omständigheter gjorde att familjen fick ta över en skogsfastighet i Mellansverige, närmare bestämt utanför Eskilstuna. Det var i samband med stormen Gudrun. Jag gick en motorsågskurs med fokus på stormfällning och senare distanskursen om familjeskogsbruk vid Linnéuniversitet i Växjö. Har försökt lära mig så mycket som möjligt. I dag planterar och röjer jag främst. Planerar också att börja med förstagallringar när jag skurit ned på förvärvsjobbet.

Kjell Nylund