Skogsdebatten har äntligen vänt

Den som är intresserad av skogsbruk har inte kunnat undgå den högljudda konflikten inom skogen. Den handlar om i korthet om att skogsägare känner sig motarbetade av myndigheter och ytterst av regeringen. Konflikten trappades upp i och med att miljöpartiet fick plats i regeringen. I sak har det bland annat handlat om tvingande avsättningar till naturreservat och att skogsägare förbjuds avverka sin skog utan ersättning. Men även utvidgningen av strandskyddet och ivrande för hyggesfria skogsbruksmetoder har bidragit till ilskan.

Var skogens främsta myndighet – Skogsstyrelsen – stått i denna konflikt har varit tydligt för den som läst myndighetens tidning Skogseko. Sida upp och ned, år ut och år in, har handlat om hotade arter, naturreservat, miljöhänsyn och biotopskydd. Knappt en artikel har berört hur vi ska bedriva ett långsiktigt och konkurrenskraftigt skogsbruk. Såg att någon mycket träffande kallade tidningen för en ”myndighetsfinansierad miljötrumpet”.

När jag började intressera mig för skogen var jag först försiktigt positiv till Skogsstyrelsen. I dag är jag det inte. Milt uttryckt.

Detta gäller även sedan myndigheten i november förra året i samverkan med skogsnäringen, forskare och miljörörelsen plötsligt presenterade en rad förslag för hur produktionen i skogen kan öka. Uppenbarligen börjar generaldirektör Herman Sundqvist få kalla fötter när han inser att vinden har vänt.

Det kan vi till stor del tacka den förre utredaren av skogsvårdslagen Charlotta Riberdahl för. I Almedalen 2016 tog hon bladet från munnen och ifrågasatte om man verkligen kan tillåta privat ägande av en så viktig naturresurs som skogen. Även om hennes inspel i skogsdebatten blev kortvarigt – hon sparkades efter en vecka – så satte hon fingret på vad skogskonflikten ytterst handlar om, nämligen äganderätten.

Och när det blev tydligt vad miljörörelsen ser som den bästa lösningen – ett förstatligande av den svenska skogen – så har debatten vänt. Säkert bidrog också Miljöpartiets svaga valresultat. Det tackar vi för.